Mgr. Hana Kuc
psychologička a konzultantka v oblasti wellbeingu

kuc@mindguide.sk

Psychologička s bohatou praxou. Pomáha klientom so zvládaním stresu a úzkosti, s traumou, závislosťou, a s podporuje v motivácii, sebaúcte a sebavedomí.

Vzdelanie:
  • B.A. v Psychológii (2003), Hunter College, The City University of New York, USA
  • Magister v Mental Health Counseling  (2009)  The City University of New York, NY
  • Licensed Mental Health Counselor (2011), New York State 
  • Crediantiated Alcoholism and Substance Abuse Counselor – Master Counselor (2006), New York State
  • Advanced Certificate in Rational Behavior Therapy, Albert Ellis Institute, New York, NY (2021) 
  • CCTP Certified Clinical Trauma Profesional, PESI (2022)
  • Zaklady krizové intervence pro pomáhajíci profesionály, Učíme krizovku (2021), EMDR terapia, Český Institut pro Psychotraumatologii a EMDR, Praha  (2023)

Mgr. Hana Kuc je vyškolená v racionálne-emočnej behaviorálnej terapii. Jej prax zahŕňa intervencie z rôznych terapeutických prístupov, z ktorých mnohé obsiahla v rámci dlhodobého štúdia a práci v USA. Absolvovala školenie v EMDR (sprocesovanie traumatických udalostí).

Hana verí, že pri riešení strachu a úzkosti je najefektívnejším prístupom pracovať na tom, aby klient strachom čelili po troške, s nehou, trpezlivosťou, prijatím a predstavivosťou. Vo svojej praxi stretáva jednotlivcov s perfekcionistickým štýlom, traumatickým pozadím a zanedbávaním seba samého, čo všetko vedie k problémovej prokrastinácii alebo prepracovaniu, vyhoreniu a sebaobviňovaniu.

Pracuje s klientmi na tom, aby ich podporila v prechode na flexibilnejšie postoje a presvedčenia, otvárajúce priestor na skutočné riešenie problémov a zmenu správania.


Na analýzu návštevnosti používame cookies. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame s reklamnými a analytickými partnermi.

View more
Prijať