Mgr. Marcela Gatciová
psychologička a konzultantka v oblasti wellbeingu

gatciova@mindguide.sk

Terapie poskytuje v slovenskom aj anglickom jazyku, jej základ tvorí adlerovská psychoterapia a dlhodobo sa venuje téme wellbeingu.

Vzdelanie:
  • Mgr. z Psychológie na Filozofickej fakulte Trnavske Univerzity 
  • Mgr. z Učiteľstva Anglického jazyka, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
  • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Individuálnej psychológii
  • EMDR výcvik (2023) – Český Institut pro Psychotraumatologii a EMDR, Praha 

Mgr. Marcela Gatciová vyštudovala psychológiu aj učiteľstvo. Jej profesionálna dráha viedla cez školstvo a prácu s deťmi a mladými k psychoterapií, ktorú realizuje na základe odborného výcviku v adlerovskej psychológií.

Využíva techniky arteterapie, projektívne metódy a prácu so snami. Je jej vlastný holistický pohľad na človeka a jeho potrebu cítiť sa v spojení s druhými. V terapii pracuje na tom, aby klient lepšie porozumel sebe, svojej motivácii, interakciám s druhými, nastaveniu voči svetu a prijal sa aj so svojimi nedokonalosťami.

V roku 2023 ukončila vzdelávanie v prístupe EMDR zameranom na prácu s traumou. Priebežne sa vzdeláva na domácich aj zahraničných workshopoch, seminároch a konferenciách o traumatológii, psychoterapii, individuálnej psychológii a terapeutickým metódach, napr. práca s terapeutickými kartami, rodinnou doskou, systemickými konšteláciami, rôznymi projektívnymi metódami.


Na analýzu návštevnosti používame cookies. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame s reklamnými a analytickými partnermi.

View more
Prijať