PhDr. Mária Balážová,
psychoterapeutka, zakladateľka a CEO MindGudie

balazova@mindguide.sk

Venuje sa psychoterapií detí, mladých a dospelých, základ jej praxe tvorí geštalt-psychoterpia, je členka komory psychológov a psychoterapeutickej spoločnosti, venuje sa lektoringu a školeniam.

Poznáte ju na Instagrame ako detská psychologička a na jej webe venovanom práci s deťmi.


Vzdelanie: 
 • Mgr. a Phdr. na Katedre psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov
 • Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (100 h.)
 • 5-ročný výcvik v Dialóg – Inštitút pre výcvik v geštaltpsychoterapii
 • Špecializačné štúdium v klinickej psychológii, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Výcvik v EMDR, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR
 • Výcvik Gearbox podľa Helen Delucci, SIPE, Slovensko
 • Výcvik v EMDR s deťmi Joanne Morris, SIPE, Bratislava
Pracovné skúsenosti:
 • VÚDPaP, Bratislava – výskumná pracovníčka
 • Ambulancia klinickej psychológie Viapsychologica, s.r.o., Pezinok
 • LEAF Academy, Bratislava – community counselor
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
 • MindGuide, s.r.o. – CEO a garant

Na začiatku svojej kariéry sa ako psychologička venovala prevažne deťom, niekoľko rokov pracovala ako výskumníčka vo VÚDPaP, Bratislava, kde sa zaoberala najmä výskumom používania internetu a deťom s nadaním.

Psychoterapeutický výcvik absolvovala v Slovenskom inštitúte pre gestalt psychoterapiu: Dialóg. Absolvovala ďalšie workshopy a výcviky v terapeutických a psychodiagnostických metódach (s Jayom Levinom, Feliciou Carrol, Janom Roubalom, Taliou Bar-Joseph Levine, workshop Sandplay a pod.). Počas pandémie v roku 2020/21 absolvovala medzinárodný online program talianskeho inštitútu gestaltpsychoterapie (Instituto di Gestalt Italy) zameraný na vysporiadavanie sa s následkami pandémie.

Pracovala v Ambulancii klinickej psychológie Viapsychologica v Pezinku, na Mužskom oddelení v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku s dospelými pacientami. V roku 2023 ukončila špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia a absolvovala výcvik v EMDR (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR), výcvik Gearbox podľa Helen Delucci (SIPE, Slovensko) a výcvik v EMDR s deťmi Joanne Morris (SIPE, Bratislava).


Na analýzu návštevnosti používame cookies. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame s reklamnými a analytickými partnermi.

View more
Prijať