We lead on the path to wellbeing.
We bring together mental health professionals.
We help with challenges and support growth.

PhDr. Maria Bálážová

clinical psychologist, founder and CEO of MindGuide


PhDr. Mária Balážová je zakladateľkou MindGuide, vedie klientov na ceste k duševnej pohode a wellbeingu. Je tu pre klientov, ktorí hľadajú psychoterapiu, či už čelia osobnej, rodinnej alebo pracovnej výzve. Samostatná línia jej práce je venovaná deťom (nájdete na Instagrame). Je aktívna v propagácii duševného zdravia a podpore tejto témy v médiách a na konferenciách. Okrem individuálnej psychoterapie ponúka kurzy a konzultácie pre pracovné tímy a organizácie, ktorým záleží na duševnom zdraví zamestnancov a ich raste a rozvoji.

You can contact her and arrange a meeting or cooperation by e-mail.

Mgr. Marcela Gatciová

psychologist and consultant in the field of well-being. She provides therapy in Slovak and English, it is based on Adlerian psychotherapy and has been devoted to the topic of well-being for a long time.

Mgr. Hana Kuc

Psychologist and consultant in the field of well-being. She helps clients manage stress and anxiety, with trauma, addiction, and supports motivation, self-esteem and self-confidence.

MindGuide offers modern services for individuals and companies

  • a team of experienced professionals who are constantly updating their knowledge
  • professional psychotherapy for individual clients and couples
  • lecturers, experienced in working with companies and teams
  • speakers, presenting at conferences and in the media
  • focus on mental health care

Na analýzu návštevnosti používame cookies. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame s reklamnými a analytickými partnermi.

View more
Prijať