Pre hľadanie správneho balansu vo vzťahu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom je nevyhnutné rešpektovať ako práva pacienta, tak aj práva zdravotníckeho pracovníka. Chcete poznať pacientske práva detailnejšie?

Ako pacient máte právo na:

ochranu života a zdravia • humánny a etický prístup zdravotníckeho pracovníka • slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti • správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti • nebyť diskriminovaný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti • ochranu súkromia a Vašej dôstojnosti • získať informácie o svojom zdravotnom stave a oboznamovať sa s Vašou zdravotnou dokumentáciou • byť zo strany zdravotníckeho pracovníka zrozumiteľne poučený o účele, možnostiach a rizikách navrhovanej zdravotnej starostlivosti, ale súčasne aj právo poučenie odmietnuť, rozhodovať o svojom osude – teda o tom, či súhlasíte/nesúhlasíte s poskytnutím zdravotnej starostlivosti • zachovanie mlčanlivosti o všetkom o čom sme sa o Vás dozvedeli • zmiernenie utrpenia • vyjadriť svoj názor a sťažovať sa na nesprávny postup zdravotníckeho pracovníka • na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo na:

ochranu a zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov • žiadať informácie o rozsahu a účele spracúvania osobných údajov • opravu a vymazanie osobných údajov • obmedzenie spracúvania osobných údajov • presun osobných údajov • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.

Spôsob a rozsah realizovania pacientskych práv závisí od toho, v akej situácii sa pacient nachádza a spracúvanie osobných údajov aj od toho, na akom právnom základe osobné spracúvame.

VIAC O PRÁVACH PACIENTA

Na analýzu návštevnosti používame cookies. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame s reklamnými a analytickými partnermi.

View more
Prijať