Prvý kontakt s klientmi zvyčajne nadviažem telefonicky alebo emailom, kde mi krátko popíšete, čo by ste odo mňa potrebovali. Následne dohodneme termín prvej konzultácie, online alebo osobne, kde si detailne preberieme vaše potreby a spôsob akým by bolo vhodné nastaviť intervenciu.

Svojim klientom ponúkam sprevádzanie v náročných životných situáciách, pri objavovaní nových spôsobov zvládania a hľadaní novej perspektívy pre svoj život. Snažím sa vytvárať bezpečné a prijímajúce prostredie, v ktorom klienti môžu objavovať spôsoby svojho obvyklého fungovania a experimentovať s novými formami správania pomocou imaginácie, fantázie alebo práce s telom. Vo svojom prístupe využívam aj relaxačné metódy založené na autogénnom tréningu. Mojou hlavnou metódou práce je gestaltpsychoterapia, jeden z humanistických smerov v psychoterapii.

Psychoterapia pre mňa predstavuje spôsob podpory duševného zdravia cez sebapoznávanie a posilňovanie uvedomovania v prítomnom okamihu. Verím, že každý človek má v sebe potenciál pre rast v každom momente. Predpokladom pre využitie tohto potenciálu je schopnosť byť v dobrom kontakte so svojím prežívaním.

Deti prichádzajú do terapie s rodičmi a väčšinou si psychológa nevyberajú a nie je to zvyčajne ani ich voľba. Je dôležité, aby dieťa bolo pre prácu s psychológom motivované a aby malo predstavu o tom, čo ho asi čaká. Predtým, ako prichádzate so svojím dieťaťom ku mne odporúčam, aby ste sa porozprávali o tom, čo vás trápi, aké obavy o dieťa máte, kto je psychológ a čo robí.

Môžte napríklad povedať: “Psychológ je človek, ktorý sa rozpráva s deťmi o tom, ako sa majú, čo prežívajú a pomáha im, aby sa cíti lepšie.” Je veľmi prínosné, ak dieťa VIE, prečo idete za psychológom a čo vy sami od toho očakávate. Deti zvyčajne vedia, že niečo nie je v poriadku a moja skúsenosť je, že sa im uľaví, keď sa veci pomenujú pravými menami. Nemusíte hovoriť dieťaťu, že “má nejaký problém”, nikto nie je rád označený ako problémový. Symptómy (napríklad strach, úzkosť, pomočovanie atď.) nie sú problémy, ale sú to určité spôsoby kreatívneho prispôsobenia sa v náročnej situácii, s ktorou si inak dieťa nevie poradiť. Je preto veľmi dôležité, aby sme boli od začiatku veľmi transparentní, pretože to pomáha dieťaťu prehlbovať sebauvedomenie, ktoré je predpokladom pre zdravé fungovanie.

Poskytujem poradenstvo aj v angličtine.

Na analýzu návštevnosti používame cookies. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame s reklamnými a analytickými partnermi.

View more
Prijať