Ako vychovať šťastné deti.

Uznávaný molekulárny biológ a popularizátor vedy John Medina vo svojej knihe Pravidlá mozku dítěte píše:“ Negativita medzi partnermi po narodení dieťaťa môže byť tak ťažká, že pre niektoré manželstvá predstavuje narodenie dieťaťa rizikový faktor rozvodu.” (s.50) Ako to?

Narodenie dieťaťa je predsa šťastnou chvíľou, je požehnaním a radosťou. Keď sa vám dieťa narodí ste zaplavení radosťou, oteckovia bujaro oslavujú príchod potomka na svet v kruhu priateľov (poväčšine tak oslavujú príchod prvého dieťaťa na svet, pri druhom a ďalšom dieťati sa zvyčajne starajú o staršie deti, nie je čas na oslavy). Narodenie dieťaťa je určite pozitívnou životnou udalosťou. Áno, ale… Potom prídu dni, ktoré sú naplnené neistotou (najmä pri prvom dieťati), kolobehom povinností, deficitom spánku, zvýšenými konfliktami atď.

John Medina hovorí: “Väčšina párov si pri plánovaní rodiny, v dobe keď počne dieťa manželské potýčky nepredstavuje. Výskum však potvrdzuje, že kvalita spolužitia v prvom roku po narodení prvého dieťaťa klesá až o 47–60 %. Počas týchto prvých 12 mesiacov skóre v indexoch nepriateľského chovania vyletí k nebu ako raketa.” a ďalej cituje výber z výskumnej štúdie uverejnenej v časopise Journal of Family Psychology: “..vcelku môžme povedať, že rodičovstvo urýchľuje rozpad manželstva — a to aj medzi pomerne spokojnými pármi ľudí, ktorí si jeden druhého pre túto úlohu vybrali.”

Prečo teda poväčšinou vstupujeme do rodičovstva s ružovými okuliarmi a niekedy aj s očakávaním, že narodením dieťaťa vo vzťahu dosiahneme novú, lepšiu dimenziu?

U množstva párov dochádza po narodení dieťaťa k tvrdému dosadnutiu späť na zem, práve pod vplyvom veľkého preťaženia, ktoré so sebou prináša nová rola. Bohužiaľ mnoho z nás sa k prežívaniu negatívnych pocitov z rodičovstva radšej nepriznáva, vyvoláva to v nás pocit hanby, či neadekvátnosti. Predsa nemôžem verejne povedať, že ma moje vlastné dieťa vytáča. Rodičovstvo je treba si užívať, to je najsilnejší kultúrny stereotyp, ktorý v súvislosti s bytím rodičom môžme počuť.

Uveďme si teda najčastejšie dôvody, prečo dochádza k manželským konfliktom po narodení dieťaťa. Medina uvádza tieto:

1. Nedostatok spánku

Ľudia zaťažení spánkovým deficitom typicky trpeli až 91% stratou svojej schopnosti regulovať silné emócie v porovnaní s kontrolnou skupinou. Nie je teda žiadnym prekvapením, keď za týchto podmienok dochádza v domácnosti medzi manželmi k častým hádkam.

2. Spoločenská izolácia

Nový rodič vyčerpaný nepretržitou starostlivosťou o malé dieťa veľmi často už nemá energiu na spoločenský život. Mnoho párov rieši servis okolo detí a domácnosti, aj konfliktné situácie vrámci manželstva/partnerstva a neostáva im tak už veľa kapacity na stretávanie sa s priateľmi. Až 34% nových rodičov trávi celé dni doma osamote. Evolučne si naši predkovia vytvárali veľmi tesnú sociálnu sieťa už pred pôrodom. Ženy vyhľadávali iné ženy, pretože bolo pravdepodobnejšie, že v prípade problémov pri pôrode sa im dostane pomoc, alebo pri úmrtí matky pri pôrode (čo bolo v minulosti veľmi časté) sa niektorá zo žien o dieťa postará a zabezpečí vzácne materské mlieko pre novorodenca. Stretávanie sa s inými blízkymi ľuďmi a vytváranie spoločenstiev je preto silne evolučne podmienené.

3. Nerovnomerné pracovné zaťaženie

Vedci vypočítali, že ženy v domácnosti vykonávajú až 70% domácich prác a trávia s deťmi až o polovicu viac času ako muži. Napriek tomu, že tieto čísla sa postupne menia aj v prospech mužov, o rovnoprávnosti hovoriť nemôžme. Táto preťaženosť žien spolu s finančným deficitom vytvára tlak najmä na ženy, ktoré potom často stoja na začiatku konfliktov spôsobených nespokojnosťou.

4. Depresia

U žien po pôrode sa stretávame s “baby blues”, ktoré po niekoľkých dňoch zvyčajne ustúpia. Ak depresívne ladenie pretrváva týždne po pôrode, môže sa rozvinúť klinická depresívna porucha, či popôrodná depresia. Toto sa podľa prieskumov nevyhýba ani mužov, z ktorých až štvrtina po narodení dieťaťa trpí depresiou a v prípade, že má depresiu matka dieťaťa, tak sa toto číslo zvyšuje na 50%.

Dr. Plzák, uznávaný český lekár a manželský poradca uvádza 3 okruhy najčastejších konfliktov v manželstve vôbec. Sú to výchova detí (ako vidíme samo o sebe stresujúce), sex (jeho frekvencia a kvalita) a domáce práce (kto bude čo robiť a kedy). Nehádať sa pred deťmi by sa dalo len s vypätím všetkých síl.

A čo by sme chceli týmto deti naučiť? Že svet je bezkonfliktný, alebo, že sme dokonalí, že sa treba vedieť vždy a za každých okolností ovládať?

Uzmierovanie, ako prirodzené vyústenie hádky považuje aj prof. Medina za to najlepšie, z čoho sa vaše deti môžu učiť.

Naše deti sa pravdepodobne v živote budú stretávať s množstvom konfliktných situácií. Čo ich môžeme naučiť doma je to, že sa vieme ospravedlniť, zmieriť, spolu prekonať ťažké chvíle. Medina zdôrazňuje, aby sme sa pred deťmi nielen hádali ale sa pred nimi aj uzmierovali, aby videli, že konflikty sa dajú riešiť, že svet sa nezborí, keď sa dvaja ľudia nezhodnú.

Z knihy: John Medina, Pravidlá mozku dítěte, Cpress, 2011

Na analýzu návštevnosti používame cookies. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame s reklamnými a analytickými partnermi.

View more
Prijať